Wyszukiwanie 
 Konto Czytelnika 
 Katalogi bibliotek poznańskich 
   
PrzeglądWypożyczeniaZamówieniaKomunikatyProfil

 Logowanie

UWAGA! ZMIANA SYSTEMU LOGOWANIA!
Zaloguj się używając numeru karty bibliotecznej i numeru PIN - 2 cyfr miesiąca i 2 cyfr dnia ze swojej daty urodzenia (format MMDD np. 1130 dla 30 listopada).
Po pierwszym zalogowaniu ze względów bezpieczeństwa należy zmienić PIN w zakładce KONTO CZYTELNIKA na inny 4-cyfrowy.
W przypadku jakichkolwiek problemów z logowaniem skontaktuj się z Biblioteką.

Proszę wypełnić poniższe pola:
Numer karty bibliotecznej:
PIN:
 

Uwaga!

Od 2 stycznia 2020 roku prosimy o elektroniczne zamawianie/rezerwowanie materiałów bibliotecznych z kolekcji KP, ARDz, CARDz, CCZYT, CZP, z których chcą Państwo skorzystać na miejscu w Czytelniach Biblioteki Raczyńskich.
Logowanie możliwe po zaktualizowaniu konta Czytelnika.
Uwaga!

Poszukując książek, sprawdź również w tradycyjnym katalogu kartkowym znajdującym się w INFORMATORIUM.
Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal