Wyszukiwanie 
 Konto Czytelnika 
 Katalogi bibliotek poznańskich 
   
PrzeglądWypożyczeniaZamówieniaKomunikatyProfil

 Logowanie

UWAGA! ZMIANA SYSTEMU LOGOWANIA!
Zaloguj się używając numeru karty bibliotecznej i numeru PIN - 2 cyfr miesiąca i 2 cyfr dnia ze swojej daty urodzenia (format MMDD np. 1130 dla 30 listopada).
Po pierwszym zalogowaniu ze względów bezpieczeństwa należy zmienić PIN w zakładce KONTO CZYTELNIKA na inny 4-cyfrowy.
W przypadku jakichkolwiek problemów z logowaniem skontaktuj się z Biblioteką.

Proszę wypełnić poniższe pola:
Numer karty bibliotecznej:
PIN:
 

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal